Strona główna >> Aktualności >> Pierwsze uruchomienie kotła gazowego IMMERGAS

Na srtonie producenta http://www.immergas.com.pl znajduje się następująca informacja:

"Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Zanim jednak skontaktujemy się z najbliższym serwisem należy zadbać o odpowiednie przygotowanie instalacji. Sama instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

Podłączenie urządzenia do instalacji może być wykonane jedynie przy użyciu fabrycznego zestawu. Jedynie w ten sposób unikniemy problemów z nieszczelną instalacją gazową. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające. Nie bez powodu w środku karty gwarancyjnej znajdują się potwierdzenia odbioru instalacji. Poza wymogami prawnymi będzie to niejako podpowiedź, jakie czynności są potrzebne, aby zapewnić sobie komfort i spokój na lata.

W trakcie uruchomienia, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości montażu, serwisant dokonuje regulacji urządzenia, dostosowując parametry pracy kotła do instalacji c.o. Bardzo ważnym elementem wizyty serwisanta jest również poinstruowanie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia. Dowodem rozpoczęcia okresu gwarancji są wpisy autoryzowanego serwisanta w Karcie Gwarancyjnej potwierdzone aktualną pieczątką imienną."

Dodatkowo w karcie gwarancyjnej kotłów kondensacyjnych znajdują się następujące zapisy:

pkt. 5. Pierwsze uruchomienie kotła może być wykonane gdy:

a) kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej;

b) instalacja gazowa jest wykonana i sprawdzona pod względem szczelności, odpowietrzona i odebrana przez upoważnioną jednostkę;

c) instalacja centralnego ogrzewania została pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (wypłukana), jest napełniona wodą i sprawdzona pod względem szczelności.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, koszty dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego działania kotła wraz z instalacją grzewczą ponosi użytkownik.

pkt. 6 Koszt usługi w zakresie pierszego uruchomienia i regulacji kotła kondensacyjnego pokrywa producent. Koszty dojazdu serwisu do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz ewentualne regulacje insalacji centralnego ogrzewania obciążają użytkownika.

pkt. 13 O dopuszczeniu kotła do eksploatacji i udzielaniu gwarancji przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas decyduje:

- zainstalowanie kotła zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami,

- podłączenie kotła do zamkniętej instalacji c.o.,

- zainstalowanie filtrów siatkowych na podłączeniach kotła do instalacji c.o., na zasilaniu kotła wodą użytkową, na zasilaniu kotła gazem - filtr atestowany. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające,

-podłączenie urządzenia przy pomocy fabrycznego zestawu,

podłączenie kotła do poprawnie wykonanych i działających instalacji wodnych, kominowych, gazowych i elektrycznych.

Kocioł dopuszczony do eksploatacji na gaz płynny może być zasilany jedynie ze zbiornika gazu usytuowanego na zewnątrz budynku.

pkt. 14 Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonane będą na koszt użytkownika.

pkt. 15 Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane w miejscu gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.

 

Szybki kontakt

Sklep – Technika grzewcza i sanitarna
ul. Wybickiego 74/1,
87-100 Toruń

tel/fax: 56 655 21 00

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9.00-15.00
sobota: ZAMKNIĘTE

Dział handlowy:
Hanna Korol
tel.kom.: 601 494 041

Dział techniczny:
Sławomir Korol
tel.kom.: 605 744 040