Strona główna >> Usługi

Wykonujemy usługi związane z :

  • wykonywaniem i naprawą instalacji grzewczych, wodnych i sanitarnych,
  • montażem urządzeń centralnego ogrzewania, kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  • montażem urządzeń sanitarnych,
  • serwisem urządzeń i instalacji grzewczych,
  • systemami solarnymi w nowych instalacjach i modernizacji starych,
  • przeglądem instalacji gazowych,

a także kompleksowo wraz z pracami ziemnymi przy wykonaniu:

  • przyłącza wodnego,
  • przyłącza kanalizacyjnego
  • przyłącza gazowego.

 

 

 

Posiadamy wszelkie uprawnienia i autoryzacje instalatorskie firm i producentów, z którymi współpracujemy. Dlatego na wykonane usługi udzielamy gwarancji.