Czym ogrzewać dom i mieszkanie?

Na ogrzewanie mieszkań i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w Unii Europejskiej zużywa się 40% produkowanej energii. Dlatego ważnym elementem dla każdego budżetu domowego jest wybór źródła tej energii. W Polsce najpopularniejsze są:

  • gaz ziemny
  • gaz płynny
  • olej opałowy lekki
  • paliwa stałe (węgiel, koks, pelet, drewno…)

Często o wyborze danego źródła, poza aspektem ekonomicznym, decyduje jego lokalna dostępność.

Nowoczesne, ekologiczne i przede wszystkim ekonomiczne.

W Polsce co roku w procesach wytwarzania ciepła wzrasta udział odnawialnych źródeł energii. Wykorzystuje się ekologiczne urządzenia takie, jak pompy ciepła i wymienniki gruntowe. Pobierają energię zgromadzoną latem w ziemi. W okresach zimowych działają przez całą dobę i mogą służyć do produkcji ciepłej wody oraz ogrzewania.

Panele słoneczne, tzw. solary korzystają z energii słonecznej docierającej do Ziemi za dnia. Wykorzystuje się je głownie w miesiącach ciepłych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Mogą również wspomagać centralne ogrzewanie w okresach wiosenno-jesiennych.

O czym pamiętać wybierając rodzaj paliwa?

Każde źródło energii charakteryzuje się innymi parametrami fizyko-chemicznymi, co przekłada się na efektywność grzewczą. Planując wykorzystanie danego paliwa powinniśmy uwzględnić również miejsce i ilość zapasu jaki będziemy przechowywać. W szczególności dotyczy to węgla, drewna i oleju opałowego. Wiadomo, że im mniejsza wartość opałowa danego źródła, tym więcej go zużyjemy w sezonie grzewczym. W tabeli zestawiono wartości opałowe najczęściej wykorzystywanych paliw.

Rodzaj paliwa Wartość opałowa nie mniej niż
gaz ziemny GZ 42 MJ/kg
gaz płynny (propan-butan techniczny) 45 MJ/kg
olej opałowy 42 MJ/kg
EKO-groszek – węgiel kamienny 16-30 MJ/kg
pelet – granulat z trocin 15-18 MJ/kg
drewno – 20% wilgotności 13-15 MJ/kg

Bilansując koszty budowy własnej kotłowni należy pamiętać, że oprócz ceny samego paliwa, powinniśmy uwzględnić także opłaty związane z serwisowaniem danego urządzenia i jego amortyzację. Dla przykładu kotły gazowe średnio pracują przez 10-14lat, natomiast pompa ciepła 25 lat.

Na poniższym wykresie przedstawiono orientacyjny koszt uzyskania energii cieplnej. Pomimo, iż dane do obliczeń opierają się na cenach z 2006 roku to wykres dość dobrze oddaje ich procentowy stosunek.

Czy mam na to czas?

W procesie doboru urządzenia grzewczego powinniśmy zadać sobie pytanie, ile czasu będziemy mogli poświęcić na obsługę naszej kotłowni i kto będzie się tym zajmował. Kotłownie zasilane gazami, olejem opałowym i te oparte na odnawialnych źródłach energii praktycznie mogą być bezobsługowe. Natomiast te na paliwa stałe wymagają naszej kontroli przynajmniej raz w tygodniu lub nawet kilka razy dziennie. Dodatkowo pomieszczenia, w których się znajdują powinny być większe ze względu na konieczność magazynowania zapasu opału oraz dobrze wentylowane.

Która odpowiedź jest dla mnie ważniejsza?

  • Ile złotych zaoszczędzę kupując tańsze paliwo, lepsze urządzenie?
  • Ile czasu zyskam mając lepsze, bezobsługowe urządzenie?